Disclaimer

I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost obsahu webových stránek Sunrisesunset.info, externích odkazů a za obsah odkazovaných stránkách jejich provozovatelů. Naše služby a informace jsou poskytovány "TAK JAK JSOU". Tyto internetové stránky a na nich umístěné informace jsou námi nabízené bez jakýkoliv záruk. Výslovně Sunrisesunset.info nedává žádné záruky, že webové stránky a na nich umístěné informace a data budou vyhovovat vašim požadavkům nebo že jejich používání bude nepřerušené a zdarma. Sunrisesunset.info není odpovědné vůči Vám nebo jakékoli jiné fyzické nebo právnické osobě za jakékoliv přímé, nepřímé, následné nebo vedlejší škody či ztráty ze zisku ani za náklady nebo ztráty vyplývající z použití údajů a dat z Sunrisesunset.info.

Podmínky užití

Při prezentaci informací a dat, sunrisesunset.info věnuje velkou pozornost přesnosti a správnosti údajů. Nicméně přes veškerou pečlivost věnovanou tvorbě stránek sunrisesunset.info, přesnost a úplnost těchto informací nemůže být zaručena. Obsah těchto stránek není vědeckého charakteru a je založen na osobních názorech a zkušenostech. Nemůžeme vyloučit, že stránky sunrisesunset.info obsahují technické nebo geografické chyby. Sunrisesunset.info proto neodpovídá za případné škody, které by takto mohly vzniknout z chyb nebo opomenutí. Riziko z použití dat a informací je výlučně na straně uživatele.